BørneIntra v2.17

Inklusion i Dragør Kommune

Kære forældre

Velkommen til den inkluderende daginstitution og folkeskole i Dragør.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en inklusionsstrategi for Dragør Kommune. Det betyder, at som udgangspunkt er dagtilbuddene og folkeskolen i Dragør Kommune et dag- og skoletilbud, der retter sig mod alle børn bosiddende i kommunen.

Inklusion betyder, at alle børn skal have mulighed for at være deltagere i sociale og faglige fællesskaber, at børnene skal have mulighed for at opleve samhørighed med andre børn, og opleve fællesskaber, som de både kan bidrage til og få udbytte af.

Forskellige fællesskaber har forskellige spilleregler, aktiviteter og samværsformer, der samlet set omfatter og er til gavn for alle børn. De voksne arbejder ud fra et fælles ansvar for alle børn i gruppen, med fokus på børnenes udvikling og trivsel i et lærende fællesskab.

At børnene er forskellige ses som en styrke for udviklingen af dynamiske og udviklende fællesskaber. Medarbejderne er aktive deltagere i fællesskaberne, der er børnenes øveplads for hvordan vi omgås hinanden. Det er væsentlig social erfaring som børnene skal bruge resten af deres liv.

Vi ønsker, at du som forældre vil være vores nære samarbejdspartner, og at du vil tage dit ansvar for, at alle børn kan være en del af et fællesskab. Det kan du bl.a. gøre ved at være opmærksom på, hvordan du omtaler andre børn og familier. Vi ved, at de historier vi fortæller til hinanden, har betydning for, hvordan vi opfatter hinanden.

Vi håber, at du og særligt dit barn må få nogle dejlige og lærerige år med mangfoldige venskaber i vores dagtilbud og skole. Du kan læse mere om inklusion i Dragør Kommune på Dragør Kommunes hjemmeside/Børn og Familie/Inklusion.

 

Med venlig hilsen

 

Eik Dahl Bidstrup                                 Kenneth Gøtterup

Borgmester                                         Formand Børne-, Fritids-                                                     

                                                          og Kulturudvalget

Seneste nyhed...

Giv dit barn de bedste udviklingsmuligheder

Indenfor 0-6 års institutionerne arbejdes der med børnenes selvhjulpenhed

  Billede

Kære Forældre

Vidste du at hver gang du gør noget for dit barn, som det selv kan gøre, fratager du det udviklingsmuligheder.  

 

”Jeg vil selv, jeg vil selv”, siger Anton surt, mens mor tager hans overtøj og sko og hænger det i Antons garderobe i vuggestuen”. 

 

I de kommunale 0-6 års institutioner arbejder vi sammen med hjemmet, om barnets dannelse og selvhjulpenhed. Vi arbejder altid ud fra barnets nærmeste udviklingszone, og ikke nødvendigvis ud fra barnets alder. Man kan aldrig forcere barnets udvikling, hvis det ikke er parat til fx at blive renlig. Det kræver en modenhed i hjernen, at barnet opfatter nu sker der noget.

 

Vores fokus for arbejdet med barnets selvhjulpenhed er først og fremmest at skabe små "hele" mennesker. Vi betragter, barnet som et lille menneske, en person, der opfattes som værende unik, som både hjemmet og vi er med til at udvikle. Derfor er det vigtigt for os, at skabe en rød tråd mellem hjem og institution, hvor vi går i samme retning og giver barnet de bedste, de mest udviklende og passende udfordringer og muligheder med på vejen. Vores fælles fokus er, at barnet skal opnå en følelse af selvværd og robusthed, som vil gøre muligheden for læring tilstede og derved udvikle barnet.

 

Når vi arbejder med barnets selvhjulpenhed, er vi meget opmærksomme på, at det kan se vidt forskelligt ud, ud fra et pædagogfagligt syn og et forældresyn, mange gange kan ting der lykkes med barnet i institutionen ikke lykkes hjemme, eller omvendt. Børn kopierer børn, de vil gerne hjælpe deres venner, de vil gerne være sociale og de vokser af at have succes med at kunne selv. Værdien for det lille vuggestuebarn i, selv at kunne hive en strømpe af og klappe begejstret i sine hænder, til værdien for det store børnehavebarn, der selv kan tage den svære flyverdragt på og vinterstøvlerne og giver high five til sine venner. At være selvhjulpen betyder at kunne selv og at kunne selv betyder frihed.

 

  • At kunne selv, giver selvværd og følelsen af succes.
  • At kunne selv, udvikler og motiverer børn til nysgerrigt at gå i gang med nye udfordringer.
  • At kunne selv, gør at barnet ikke hele tiden skal vente på hjælp fra andre.
  • At kunne selv, giver overskud til at hjælpe andre. Vi opfordrer hele tiden børnene til selv at gøre alt det, vi ved, de kan.

 

Både i vuggestuen og i børnehaven opfordrer og opmuntrer vi børnene til at hjælpe i forskellige hverdagssituationer som f.eks. spisesituationer, hvor de er med til borddækning, lægger madkassen i køleskabet eller henter rullebord, i garderoben og på badeværelset, ved selv at tage tøj af og på.

 

Vi oplever, at når børnene får lov til at deltage øges deres selvtillid, selvstændighed og selvværd. Børnene lærer at mestre forskellige krav og udfordringer i hverdagen, og de får en god oplevelse og støtte til at kunne og ville selv.

 

I de kommunale 0-6 års institutioner, arbejder vi med at styrke overgangene fra hjemmet til vuggestuen, fra vuggestuen til børnehaven og fra børnehaven til SFO og skolen. Ved at vi sammen med hjemmet har fokus på barnets selvhjulpenhed, gør det vi som pædagogfaglige oplever, vi sender robuste børn videre der oser af selvværd og selvtillid.

 

Mange hilsner fra de kommunale 0-6 års institutioner.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag