BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Åbner vuggestuen mandag

Kære Forældre

 

Vi har fået grønt lys hele vejen rundt for at vi kan åbne i vuggestuen på mandag. Så I møder bare ind som aftalt på mandag.

Vi har fået etableret midlertidig varme og vand.

Branden som opstod natten mellem onsdag og torsdag i vore skurområde, startede i vore lagerrum, hvor der var rigtig meget let antændeligt materiale, da alt vores lager af toiletpapir, legepapir, rengøringsmidler, værnemidler mm er opbevaret, dette rum er helt udbrændt, branden bredte sig til vores fyrrum, hvor der er så stor skade at vand og varme ikke kunne opstarters efterfølgende, derfor er den midlertidige etablering.

Mange tak for jeres hjælp og evne til at i værksætte alternativ pasning for jeres børn, trods det pres som jeg tænker mange af jer er i på nuværende tidspunk.

Rigtig god weekend.

Opslagstavle...

 •  

  Information om genåbning af dagtilbud, fase 2

   

  Som de fleste af jer ved, er vi nu i gang med fase 2 af genåbningen af samfundet.

   

  Det betyder konkret på dagtilbudsområdet, at der er kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende dagligdagen i dagtilbuddene. Retningslinjerne for dagtilbuddene er nu de samme som for de fleste andre samfundsområder. I kan se retningslinjerne her.

   

  Sundhedsstyrelsen angiver 3 grundelementer i forebyggelsen af spredning af Covid-19;

   

  1. Isolation af personer med symptomer
  2. Fokus på hygiejne
  3. Kontaktreduktion

   

  Sundhedsstyrelsens fem generelle råd gælder fortsat;

   

  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

   

  Det betyder også, at de retningslinjer, der har gjaldt indtil nu vedrørende organisering i små grupper med kun 1-2 voksne, bortfalder.

   

  Selvom vi således bevæger os imod en mere normaliseret hverdag i dagtilbuddene, er der fortsat en række tiltag, vi vil gøre for at reducere smitterisikoen i dagtilbuddene i Dragør:

   

  • Jeres børn vil fortsat skulle være i faste grupper/stuer, men dog større børnegrupper med kontakt til flere voksne.
  • Der vil fortsat være meget fokus på håndhygiejne, herunder håndvask ved ankomst, ved spisning, ved skift af aktivitet mv.
  • Der vil fortsat være faste aftaler om ekstra rengøring, herunder særlig opmærksomhed på kontaktpunkter.
  • Der vil fortsat være faste aftaler om aflevering og afhentning, så vi begrænser færden i institutionen mest muligt.
  • Der vil fortsat være et begrænset udbud af legetøj og så mange udendørs aktiviteter som muligt.
  • Der vil forsat være en vis opdeling af legepladserne, så børnegrupper for så vidt muligt ikke blandes.

   

  Med henblik på at undgå flaskehalse ved aflevering og begrænse færden i huset, samt for at bruge ressourcerne på området bedst muligt, vil jeres dagtilbud fortsat bede jer om at melde ind, hvornår I afleverer og afhenter jeres børn.

   

  Der vil fortsat være mindre begrænsninger i åbningstiden i enkelte institutioner.

   

  Vi vil i dagtilbuddene fortsat arbejde hårdt på, både at sikre at alle kan være trygge ved at færdes i dagtilbuddene, samt at det er sjovt og rart for jeres børn at være i dagtilbuddet.

   

  De ovenstående ændringer vil slå igennem gradvist og på forskellig vis i hvert dagtilbud, så I vil løbende blive holdt orienteret om konkrete ændringer i hverdagen fra jeres dagtilbud.

   

  Eventuelle spørgsmål kan I altid rette til medarbejdere og leder på jeres skole/institution, og ellers til undertegnede på rasmusj@dragoer.dk.

   

   

   

  Venlig hilsen

   

   

  Rasmus Johnsen

  Børne- skole- og kulturchef

  rasmusj@dragoer.dk

  15-05-2020