BørneIntra v2.18

Inklusion i Dragør Kommune

Kære forældre

Velkommen til den inkluderende daginstitution og folkeskole i Dragør.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en inklusionsstrategi for Dragør Kommune. Det betyder, at som udgangspunkt er dagtilbuddene og folkeskolen i Dragør Kommune et dag- og skoletilbud, der retter sig mod alle børn bosiddende i kommunen.

Inklusion betyder, at alle børn skal have mulighed for at være deltagere i sociale og faglige fællesskaber, at børnene skal have mulighed for at opleve samhørighed med andre børn, og opleve fællesskaber, som de både kan bidrage til og få udbytte af.

Forskellige fællesskaber har forskellige spilleregler, aktiviteter og samværsformer, der samlet set omfatter og er til gavn for alle børn. De voksne arbejder ud fra et fælles ansvar for alle børn i gruppen, med fokus på børnenes udvikling og trivsel i et lærende fællesskab.

At børnene er forskellige ses som en styrke for udviklingen af dynamiske og udviklende fællesskaber. Medarbejderne er aktive deltagere i fællesskaberne, der er børnenes øveplads for hvordan vi omgås hinanden. Det er væsentlig social erfaring som børnene skal bruge resten af deres liv.

Vi ønsker, at du som forældre vil være vores nære samarbejdspartner, og at du vil tage dit ansvar for, at alle børn kan være en del af et fællesskab. Det kan du bl.a. gøre ved at være opmærksom på, hvordan du omtaler andre børn og familier. Vi ved, at de historier vi fortæller til hinanden, har betydning for, hvordan vi opfatter hinanden.

Vi håber, at du og særligt dit barn må få nogle dejlige og lærerige år med mangfoldige venskaber i vores dagtilbud og skole. Du kan læse mere om inklusion i Dragør Kommune på Dragør Kommunes hjemmeside/Børn og Familie/Inklusion.

 

Med venlig hilsen

 

Eik Dahl Bidstrup                                 Kenneth Gøtterup

Borgmester                                         Formand Børne-, Fritids-                                                     

                                                          og Kulturudvalget

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag